Get Adobe Flash player

Podjetje Kobis d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 in ima dolgoletno tradicijo na področju prodaje in vzdrževanja analizne opreme. Naš prodajni program obsega vrhunske inštrumente in potrošni material vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju tekočinske kromatografije (LC), plinske kromatografije (GC), masne spektrometrije (MS), molekulske spektroskopije, elementne analize, karakterizacije materialov in analize površin. Z nenehnim usposabljanjem zagotavljamo kvalitetno in hitro opravljanje servisnih storitev in kvalifikacij analiznih inštrumentov. Nudimo vam tudi podporo pri razvoju analiznih aplikacij in možnost demonstracije ter preizkušanja delovanja inštrumentov v našem laboratoriju ali pri proizvajalcih opreme. V sodelovanju z drugimi organizacijami prirejamo tečaje in delavnice iz področja analiznih tehnik. Ena izmed vej delovanja podjetja Kobis je tudi razvoj programske opreme za delo z laboratorijskimi bazami podatkov (LIMS), ki jo prilagodimo željam uporabnika.

Vsa vprašanja so dobrodošla na e-poštni naslov:

Osnovni podatki podjetja

Ime podjetja: Kobis d.o.o.
Sedež podjetja: Mlakarjeva 26, 1236 Trzin, Slovenija
Lokacija podjetja: Kidričeva 11, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5636080
Fax: +386 1 5636089
Spletna stran: http://www.kobis.si
E-pošta:

Davčna številka: SI81869002
Matična številka: 5344921

Kje nas najdete

Podjetje Kobis d.o.o. se nahaja na Kidričevi ulici 11 v novem delu Trzina. Sedež podjetja pa je na Mlakarjevi ulici 26.

Če prihajate v smeri iz Ljubljane je najlažja pot po Ljubljanski obvoznici. V krožnem križišču Tomačevo zavijete v smeri proti Trzinu. Nadaljujete po Štajerski cesti mimo industrijske cone Trzin in v naslednjem križišču zavijete levo v novi Trzin. Po Mlakarjevi cesti nadaljujete 50 metrov, mimo NLB Domžale in v krožnem križišču zapeljite na tretji izvoz na Kidričevo ulico. Pri prvem odcepu ponovno zavijete levo in že ste na Kidričevi ulici 11, pred podjetjem Kobis d.o.o.

V primeru, da prihajate po avtocesti A2, iz smeri Maribor, zavijete iz avtoceste pri odcepu za Domžale, se usmerite proti Trzinu, se peljete mimo križišča s smerokazom za Mengeš in v naslednjem semaforiziranem križišču zavijete desno. Po Mlakarjevi cesti nadaljujete 50 metrov, mimo NLB Domžale in v krožnem križišču zapeljite na tretji izvoz na Kidričevo ulico. Pri prvem odcepu ponovno zavijete levo in že ste na Kidričevi ulici 11, pred podjetjem Kobis d.o.o.

Kontakti

Nina Prezelj

direktor

 

 +386 1 5636080

Marko Prezelj

prokurist

 

 +386 1 5636084

Lidija Slokan

naročila in prodaja

 

 +386 1 5636082

Luka Milivojevič

masna spektrometrija

 

 +386 1 5636085

Miha Keržan

HPLC/IC/Corona/ICP-OES/ICP-MS

 

 +386 1 5636087

Franc Ložar

servis

 

 +386 1 5636085

Marko Lutar

molekulska spektroskopija

 

 +386 1 5636087

Slavko Kozamernik

plinska kromatografija, elementna analiza in kolone

 

 +386 1 5636085

Miha Vučkovič

programska oprema

 

 +386 1 5636081

Anže Korelec

NMR spektroskopija

 

 +386 4 0645157

Andrej Vučkovič

programska oprema

 

 +386 1 5636081


Partnerji: