Get Adobe Flash player
Thermo Scientific Gallery Plus Beermaster

Thermo Scientific Gallery Plus Beermaster je instrument, ki poleg osnovnih tehnik merjenja (fotometrično - merjenje absorbcije svetlobe v vzorcu pri določeni valovni dolžini in elektrokemijsko - ECM modul za merjenje elektroprevodnosti in pH vrednosti), omogoča tudi avtomatizirano merjenje grenčine pri valovni dolžini svetlobe 275nm (ločba analita od preostalih komponent se opravi v kapilarni koloni). Uporabljate lahko več-parametrično meritev na vsakem individualnem vzorcu, kar vam zagotavlja učinkovitost pri vaših analizah. Za učinkovito porabo vzorca in reagentov, ter tudi nizkih stroškov obratovanja, je bila razvita nizko-volumska kiveta, katere minimalni volumen je 120uL. Reagenčni kiti proizvajalca Thermo Scientific pa vam omogočajo zanesljive meritve na vzorcih ter vključujejo med drugim tudi preverjene reagenčne kite za analizo beta-glukanov, SO2 ter ostalih snovi (več informacij najdete v spodnji brošuri).

Glavne lastnosti sistema Gallery Plus Beermaster: 

 • Analizator lahko opravi do 350 kolorimetričnih testov v eni uri pri eno-parametrični meritvi ter 8 testov grenčine na uro

 • Več kot 20 različnih aplikacij, ki so del programske opreme ob dobavi, za merjenja vzorcev piva ter ekstraktov sestavin piva  

 • Detekcija analitov do meje ppb/ug 

 • Možnost merjenja vzorca brez dodanih reagentov, kjer se izniči možnost absorpcije zaradi narave vzorca

 • Avtomatsko ali ročno redčenje 

 • Disk z vzorci, kjer lahko uporabljate 6 nosilcev s po 9 mesti za vzorce, blok s 60 mesti za avtomatizirano predpripravo vzorcev pri merjenju grenčine ali nosilec za reagente s 6 pozicijami TER reagenčni disk, v katerem je dovolj praznih za 42 reagentov 

 • Vgrajeni bralnik črtnih kod, ki omogoča avtomatsko identifikacijo vzorcev (s črtno kodo), nosilcev vzorcev in reagentov (s črtno kodo) 

 • Avtomatsko spremljanje porabe in stanja reagentov, ki so trenutno oziroma so bili v uporabi 

 • Avtomatizirani protokol za zagon in izklop instrumenta 

 • Stalni dostop do vzorcev in regentov, ki so trenutno v instrumentu, pri čemer se trenutna analiza ne prekine

 • Z optimizacijo meritve je možno popolnoma samostojno delovanje instrumenta do 4 ur

 • Instument uporablja za meritve svetlobo valovnih dolžin (diskretna izbira z vgrajenimi filtri) od 275nm do 880nm

 • Opcijsko je lahko v instrument vgrajen ECM modul za merjenje prevodnosti ter pH vrednosti ali BCM modul za avtomatizirano merjenje grenčine (vključuje ekstrakcijsko kapilarno kolono) 

 • Intuitivni grafični vmesnik programske opreme, ki se uporablja za nadzor nad instrumentom


Brošura instrumenta (pdf)

Brošura reagenčnih kitov za merjenje vzorcev na osnovi vode (pdf)

Brošura reagenčnih kitov za analizo hrane, piva in ostalih vzorcev (pdf)