Get Adobe Flash playerThermo Scientific Gallery

Analizator Gallery vam ponuja dve različni tehniki merjenja vaših vzorcev: fotometrično (merjenje absorbcije svetlobe v vzorcu pri določeni valovni dolžini - od 275nm do 880nm) in elektrokemijsko (ECM modul za merjenje elektroprevodnosti in pH vrednosti). Obe tehniki se lahko uporabljata paralelno. Tako lahko uporabljate več-parametrično meritev na vsakem individualnem vzorcu, kar vam zagotavlja učinkovitost pri vaših analizah. Za učinkovito porabo vzorca in reagentov, ter tudi nizkih stroškov obratovanja, je bila razvita nizko-volumska kiveta, katere minimalni volumen je 120uL. Reagenčni kiti proizvajalca Thermo Scientific pa vam omogočajo zanesljive meritve na vzorcih. Tako ne rabite skrbeti za pripravo reagenčnih raztopin.

Glavne lastnosti sistema Gallery: 

 • Analizator lahko opravi do 200 testov v eni uri pri eno-parametrični meritvi 

 • Detekcija analitov do meje ppb/ug 

 • Možnost merjenja vzorca brez dodanih reagentov, kjer se izniči možnost absorpcije zaradi narave vzorca

 • Avtomatsko ali ročno redčenje 

 • Disk z vzorci in reagenti v katerem je dovolj praznih mest za analizo do 54 vzorcev 

 • Vgrajeni bralnik črtnih kod, ki omogoča avtomatsko identifikacijo vzorcev (s črtno kodo), nosilcev vzorcev in reagentov (s črtno kodo) 

 • Avtomatsko spremljanje porabe in stanja reagentov, ki so trenutno oziroma so bili v uporabi 

 • Avtomatizirani protokol za zagon in izklop instrumenta 

 • Stalni dostop do vzorcev in regentov, ki so trenutno v instrumentu, pri čemer se trenutna analiza ne prekine

 • Z optimizacijo meritve je možno popolnoma samostojno delovanje instrumenta do 2 ur

 • Instument uporablja za meritve svetlobo valovnih dolžin (diskretna izbira z vgrajenimi filtri) od 275nm do 880nm

 • Opcijsko je lahko v instrument vgrajen ECM modul za merjenje prevodnosti in pH vrednosti

 • Intuitivni grafični vmesnik programske opreme, ki se uporablja za nadzor nad instrumentom


Brošura instrumenta (pdf)

Brošura reagenčnih kitov za merjenje vzorcev na osnovi vode (pdf)

Brošura reagenčnih kitov za analizo hrane in ostalih vzorcev (pdf)