Get Adobe Flash player


Peak Scientific je podjetje, ki izdeluje in prodaja generatorje plinov (dušik, vodik, čist zrak,...). Svoj prodajni program delijo na Genius, Infinity in Precision generatorje, ki lahko zadostijo tako malim industrijskim kot tudi laboratorijskim zahtevam in se uporabljajo pri plinski kromatografiji (GC), tekočinski kromatografiji (LC) in v sistemih tekočinske kromatografije v povezavi s masno spektrometrijo (LCMS).