Get Adobe Flash player

Dionex™ ICS-900 Starter Line Ion Chromatography System

ICS-900 je integriran ionski kromatograf. V osnovi je enostaven enokanalni izokratski sistem za katione ali anione. Sistem je zelo primeren za rutinske analize ali za poučevanje. Z membranskim supresorjem MMS™ 300 dosežemo nizek šum za doseganje odličnih analiz. Sistem lahko nadgradimo z AS-DV vzorčevalnikom in mu povečamo produktivnost.

Brošura (pdf)

Dionex™ ICS-1100 Basic Integrated IC System in

Dionex™ ICS-1600 Standard Integrated IC System

Dionex ICS-1100 in ICS-1600 sta odlična sistema za rutinske analize vod. Sistema sta optimirana za izokratsko ionsko analizo z konduktometričnim detektorjem in standardnimi 4mm (analitska) in 2mm (microbore) kolonami. V serijski opremi je vgrajen RFIC™ sistem  z regeneracijo eluenta z uporabo Dionex ERS 300 elektrolitskim samoregenerajočim supresorjem. Model ICS-1600 ima vgrajen zaslon na dotik.

Brošura (pdf)

Dionex™ ICS-2100 Integrated IC System with Electrolytic Eluent Generation and Sample Preparation

ICS-2100 je prvi Reagent-Free™ ionski kromatografski sistem z elektrolitsko pripravo vzorca (RFIC-ESP ™) in eluenta visoke čistosti (RFIC-EG ™). Njegova prednost je avtomatska priprava eluenta, dodamo samo čisto vodo. Poleg izokratskega načina ponuja tudi možnost elektrolitskega gradienta z konduktometričnim detektorjem.ICS-2100 je prava izbira za laboratorije, kjer želijo natančne in ponovljive analize brez pripravljanja eluentov.

Brošura (pdf)

Dionex™ ICS-4000 Integrated Capillary HPIC™ System

Dionex ICS-4000 je visokotlačni kapilarni ionski kromatograf. Integriran  kapilarni sistem je ob uporabi (24/7) vedno na voljo z odlično resolucijo in hitrostjo analize. Zaradi kapilarne tehnike oziroma majhnih pretokov je poraba eluenta zelo majhna, kar pomeni da je sistem stroškovno učinkovit (15 ml eluenta na dan). Poleg standarne konduktometrične detekcije lahko izbiramo tudi  elektrokemijski detektor ali QD (»Charge detector«) za šibko disociirane ione.

Brošura (pdf)

Thermo Scientific Dionex ICS-5000+ HPIC Capillary and Analytical System

Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ionski kromatograf z regeneracijo eluenta je prvi univerzalni visokotlačni ionski kromatograf , ki omogoča delovanje pri tlaku 5000 Psi. Je sistem nove generacije, ki združuje mnogo patentiranih tehnik, ki jih je Dionex razvil skozi leta delovanja. Modularna osnova omogoča kombinacijo dveh sistemov in več različnih tehnik in detekcij. Lahko je konfiguriran kot kapilarni, microbore ali standarden sistem. Možnost detekcije z konduktometričnim, elektrokemijskem in UV detektorjem.

Brošura (pdf)

IC in RFIC Moduli