Get Adobe Flash player

Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Basic Automated System

Sistem je namenjen osnovni uporabi in v laboratorijih z rutinskimi analizami, kjer je važna robustnost in preprosta uporaba. Njegova posebnost in srce sistema je ACC-3000 vzorčevalnik, ki ima vgrajen kompakten grelec za kolone. Modularnost sistema omogoča dodajanje drugih črpalk in detektorjev.

Brošura (pdf)

UltiMate™ 3000 Standard System

Že samo ime nam pove da gre za primarno orodje za vaš laboratorij. Modularnost sistema je ključen uspeh za doseganje specifikacij po vaših željah.

Brošura (pdf)

Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Rapid Separation (UHPLC)

Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Rapid Separation (UHPLC) je najbolj prilagodljiv in učinkovit sistem med UHPLC sistemi. Visokotlačna binarna črpalka (1000Bar) z nizkim mrtvim volumnom in detektor z vzorčevanjem pri 200Hz omogočata hitre analize, brez izgube resolucije. Posebnost sistema je tudi nadgradnja na dvojni sistem ali multidimenzional 2D sistem.

Brošura (pdf)

UltiMate 3000 Semipreparative LC System

Semipreparativen HPLC sistem z uporabo zbiralca frakcij omogoča hiter prenos metod iz klasične HPLC analize na sistem za čiščenje in izolacijo do pretokov do 50 ml/min.

Uradna stran proizvajalca

BioRS System

Razvoj in raziskave v zahtevnem biofaracevtskem okolju potrebujejo zanesljiv UHPLC biokompatibilen sistem. Analiza peptidov, proteinov in biomolekul je z novim BioRS sistemom mogoč do 1000 bar. Integracija metode in analiza z uporabo Bio-UHPLC kolon za največjo resolucijo in produktivnost.

Kolone:
    •MAbPac SCX-10
    •GlycanPac AXH-1
    •DNAPac PA-200 RS

Brošura (pdf)

UltiMate 3000 RSLCnano

Sistem UltiMate 3000 RSLCnano je bil razvit za robustno in neprekinjeno analizo pri nano literskih pretokih. Široka izbira pretokov vam omogoča enostaven prenos UHPLC metode na nano skalo, pri čemer obdržite najvišjo resolucijo in in hitre analizne čase. Vse to tudi na peptidnih vzorcih največje kompleksnosti.

Brošura (pdf)

EASY-nLC 1000 Liquid Chromatograph

S sistemom EASY-nLC lahko hitreje in učinkoviteje analizirate vzorce na področju proteomike. Tako dobite z analizo ožje vrhove in boljšo resolucijo na kromatogramu.nanoViper tehnologija in velik zaslon na dotik pa vam omogočata enostavno postavitev eksperimenta.

Brošura (pdf)

Dionex Corona Veo in Dionex Corona Veo RS

Charged Aerosol Detection (CAD) je univerzalni detektor. Njegova posebnost je zmožnost detetektiranja v neodvisnosti od kemijske strukture mulekule. Edina ovira so lahko hlapne komponente. Uporabnost se kaže na področjih farmacije, biofarmacije, analiza hrane/pijač ter drugih... Zagotavlja vam tudi Široko dinamično področje in občutljivost na koloni od ng do µg.

Brošura (pdf)

Elektrokemijska detekcija

Elektrokemijski detektorji so idealna rešitev za natančno in selektivno določanje oksidantov v vzorcu. Izbirate lahko med različni detektorji, ki so prilagojeni vašim zahtevam.

Brošura (pdf)

HPLC in UHPLC Moduli