Get Adobe Flash player

Sistem LC-MS za "on-line" pripravo vzorcev


Prelude SPLC System

Prelude SPLC (Sample Preparation Liquid Chromatography) sistem je zasnovan za delo na področju kliničnih raziskav in analiz v toksikoloških laboratorijih. Sistem zajema masni spektrometer TSQ Endura in Prelude SPLC (semi-preparativen tekočinski kromatograf) in vam omogoča samodejno čiščenje ter ponovljive in natančne rezultate pri ločevanju in analizi kompleksnih matric.

Brošura (pdf)

Multipleksni LC-MS sistem


Transcend II System

Sistem Transcend II je najbolj produktiven sistem za tekočinsko kromatografijo. Združuje dve pomembni tehnologiji: 

 • Tehnologija TurboFlow™, ki pred UHPLC separacijo in MS analizo izvede selektivno čiščenje preiskovanega vzorca v kompleksni matrici. 

 • Tehnologija multipleksiranja, ki uporablja več, med sabo sinhroniziranih, UHPLC kanalov in tako skrajša čas analize in poveča produktivnost masnega spektrometra do 400%. 

 Sistem Transcend II je lahko, glede na potrebe raziskav, sklopljen z vsemi masnimi spektrometri proizvajalca Thermo Scientific.

Brošura (pdf)