Get Adobe Flash player

Infrardeča spektroskopija s Fourierovo Transformacijo (FT-IR)

FT-IR spektrometri in IR mikroskopi vam zagotavljajo hitre in lahko dostopne analize vzorcev. Namesto, da porabljate čas za ugibanje in potrjevanje rezultatov, lahko ta čas s FT-IR inštrumenti porabite za analizo vzorcev. Krajši časi analize pomenijo višjo učinkovitost in izboljšano produktivnost. Inštrument je podprt z učinkovitim FT-IR programskim paketom, ki vam bo s svojo enostavnostjo upravljanja olajšal delo.

Sistemi z uporabo Bližnje Infrardeče Svetlobe (NIR)

NIR sistemi vam s svojo robustnostjo služijo kot odlična podpora pri razvoju analiznih metod in sami analizi vzorca. NIR (Near-InfraRed) sistemi zagotavljajo odlično implementacijo tako v laboratoriju kot tudi v samem proizvodnem procesu. Robustnost sistema zagotavlja ponovljivost meritev v laboratoriju, proizvodnem procesu ali pri sprotnem analiziranju vzorcev. NIR analizatorji iz linije Antaris, ki si delijo skupno platformo, programsko opremo in validacijska orodja, zagotavljajo enostaven prenos analiznih metod ter pomagajo pri znižanju stroškov izobraževanja za delo in servisnih storitev.

RAMAN Spektroskopija

RAMAN mikroskopi in spektrometri so primerni tako za raziskovalno delo, kot tudi za podporo pri forenzičnem preiskovalnem delu, saj združujejo vrhunsko zmogljivost in uporabnost. V raziskovalnih laboratorijih se RAMAN spektroskopi vsakodnevno uporabljajo za natančne analize, obenem pa s svojo uporabnostjo in zanesljivostjo olajšajo delo vsakomur. Brezkompromisna izdelava in učinkovitost omogočata, da se raziskovalci in forenziki vsakodnevno uspešno spopadajo z edinstvenimi izzivi.

Spektrofotometri z uporabo UV-VIS in VIS svetlobnega spektra

UV-VIS spektrofotometri ponujajo inovativne rešitve na področjih uporabne znanosti, raziskav materialov, QA/QC (zagotavljanje in kontrola kvalitete) ter izobraževanja v šolstvu. Sistemi UV-VIS pokrivajo področja od mikro-volumskih inštrumentov v uporabni znanosti pa do inovativnih dodatkov pri raziskavah visokotehnoloških materialov. Ne glede na vrsto, velikost ali obliko vzorca vam ponujamo najboljše UV-VIS inštrumente za vaše specifične potrebe. Spektrometri iz naše ponudbe so idelano orodje znastvenikov, tako pri osnovnih rutinskih analizah, kot tudi pri kompleksnem raziskovanju.

Fluorospektrometrija

Fluorospektrometri, ki v svojem razredu ponujajo najboljšo občutljivost in resolucijo, se lahko uporabljajo tako v mikro-volumskih raziskavah, kot tudi v znastvenih raziskavah za razvoj novih metod. Sistemi Quantech, ki imajo, v primerjavi z izdelki istega cenovnega razreda, dvakrat boljšo učinkovitost, vam ponujajo odlično občutljivost, hiter zajem podatkov in intuitivni računalniški program, ki vam olajša pot od podatkov do rezultatov. Sistem NanoDrop 3300 pa vam na enostaven način omogoči analizo mikro-volumskih vzorcev z majhno vsebnostjo analita.