Get Adobe Flash player


Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™

S sistemom Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 lahko sočasno procesirate do 6 vodnih vzorcev hkrati. AutoTrace 280 avtomatizira korake kondicioniranja v kolonah ali diskih, nalaganja vzorca, spiranja in eluiranja za ekstrakcije večjih volumnov vzorcev (20 mL do 20 L).

Brošura (pdf)

Lastnosti

Tehnologija SPE za ekstrakcijo tekočina-tekočina

Avtomatsko nalaganje vzorcev na kolone SPE

Avtomatska elucija s kolone SPE z organskimi topili

Zaprt sistem z ventilatorjem za odvod hlapov topila

Nalaganje in elucija vzorcev in topil pod pozitivnim tlakom

Prednosti

Zmanjšana uporaba topil in steklovine

Avtomatizirana ekstrakcija

Ni potrebe po digestoriju

Omogoča konstanten tok tekočine preko kolone SP