Get Adobe Flash playerASE 150 in ASE 350

Sistema ASE 150 in ASE 350 omogočata avtomatsko ekstrakcijo, filtracijo in čiščenje komponent iz trdnih in pol-trdnih vzorcev. Velikost vzorcev za ekstrakcijo je od 1-100 g, v primerjavi z drugimi ekstrakcijskimi metodami pa se porabi od 50-90 % manj topila. Kemijsko inertne komponente sistema omogočajo uporabo tako kislih kot bazičnih topil in z njimi pred-tretiranih vzorcev. Sistema ASE 150 in 350 sta fleksibilna in enostavna za uporabo. 

 Sistem ASE 150 je vstopni model primeren za laboratorije z zmernim številom analiziranih vzorcev. Omogoča avtomatsko ekstrakcijo enega vzorca. 

 Z uporabo sistema za avtomatsko ekstrakcijo s topilom ASE 350 lahko prihranite čas, zmanjšajte porabo topil in povečate produktivnost saj omogoča sočasno ekstrakcijo do 24 vzorcev. Primeren je za različne aplikacije in številne laboratorije z večjim številom vzorcev.

Hitra in učinkovita ekstrakcija 

 • Visoka temperatura (do 200°C) in pritisk (1500psi) zmanjšata čas ekstrakcije in porabo topil 

 • Hitra črpalka (70mL/min.) omogoča hitro ekstrakcijo (običajno 12-20 minut) 

 • Posebna oblika pečice zagotavlja natančno temperaturo in izvrstno ponovljivost 

 • Fleksibilnost sistema omogoča uporabo številnih aplikacij 

 • Sistem je prilagojen za uporabo celic velikosti 1, 5, 10, 22, 34, 66 in 100mL 

 • Zaradi komponent in celic Thermo Scientific™ Dionium™ je možna uporaba matric predhodno obdelanih s kislinami ali bazami 

 • Tehnologija Flow-through omogoča in line filtracijo in čiščenje 

 • Zmanjšana poraba topil: za 20 g vzorca se porabi manj kot 50 mL topila 

 • Sistem poveča produktivnost laboratorija 

Brošura (pdf)